ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵎ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 19 ⵏⵓⵡⴰⵎⴱⵔ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵜⵡⴰⵙⵜⴰ ⴰⵙ ⴰⴷⴷ ⴼⴰⴷ ⴰ ⵏⴰⵔⵉ ⴷ ⵏⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵉⵖ ⴷ ⴰⵜ ⵏⴼⵙⵔ ⴷ ⴰⵜ ⵏⵙⴽⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵢⵓⴷⵍ ⵖⵔⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵉⵜⵜⵡⴽⵜⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽ.
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵍⴰ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⵓⵜⴼ ⵜⴰⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⴽⴽ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⴷⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⴰⴼ ⴰⵙⵖⵔⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵓⵜⴼ ⴳⵓⴳⵍ ⴷ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵢⴷ ⴷ ⵉⴼⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *